1day/원데이/하루/일용직/호스팅/서버호스팅/자료실/강좌/커뮤니티
웹호스팅    |  도메인등록    |  홈페이지 관리 서비스    |   문의하기    |  강좌    |  서비스 안내 및 가격
HOME
회원로그인
ID:
PW:

     0 분
     1 분
 
웹호스팅
서비스이용안내
웹호스팅 신청방법
서비스이용약관
호스팅 신청하기
입금내용 알리기
신청리스트 *
입금리스트 *
도메인신청리스트
고객지원 FAQ
문의하기
고객지원
파일질라설정(ftp)
pop3란?
SMTP란?
아웃룩세팅법
네임서버
   1차 : ns1.1day.co.kr
..........222.234.223.31
   2차 : ns2.1day.co.kr
..........222.234.223.32
계좌번호 안내
....우리은행(원데이)
....1005-902-808446
이메일 문의
.... 1day@1day.co.kr
전화번호안내
   고객지원
   T. 050-6447-2515
자료실/강좌
HTML 태그
자바스크립트강좌
리눅스기초강좌
리눅스중급강좌
 

번호 제목 이름 날짜 조회 추천
8    아웃룩세팅법 [ outlook ]     1day 2004/02/22 64367 15150
   [공지] webman 사이트 폐쇄 및 신규 약관 적용 안내     1day 2012/11/29 34177 13067
6    ssh사용법     일용직 2004/02/22 58113 14246
5    SMTP란?     일용직 2004/02/22 114234 15755
4    pop3란?     일용직 2004/02/22 153145 15697
3    IMAP이란?     일용직 2004/02/22 43738 14537
2    FTP란?     일용직 2004/02/22 38272 13918
1    ftp 접속 프로그램(파일질라) 사용 방법     1day 2012/11/19 127415 14032

          1
 
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by Prosense™
Copyright (c) 2003~2004 by 1day all rights reserved.